Autor


Waldemar Grzędziak – Wieloletni pracownik Publicznych Służb Zatrudnienia - obecnie Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy, a poprzednio Kierownik Filii w Sycowie. Od kilku lat zajmuje się zbieraniem pamiątek związanych z funkcjonowaniem Urzędów Pracy w Polsce, szczególnie z okresu utworzenia Urzędów Pośrednictwa Pracy na mocy dekretu Marszałka Józefa Piłsudskiego.
W zbiorze posiada wiele oryginalnych dokumentów i publikacji – począwszy od ustawy o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia i dzienniki ustaw, poprzez zaświadczenia i dowody zarejestrowania, legitymacje bezrobotnych, książeczki obrachunkowe Ministra Pracy i Opieki Społecznej, książki dotyczące analizy i przyczyn bezrobocia, pamiętniki bezrobotnych, a skończywszy na odznakach dotyczących tego okresu. Cały czas powiększa systematycznie ten zbiór, choć nie łatwo jest zdobywać pozycje z tego asortymentu.
Od 25 lat pracuje w służbach zatrudnienia, udzielając się też w pracy na rzecz lokalnego środowiska i współpracując z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w obszarze polityki społecznej. W 2009 roku skończył kolejny fakultet z zakresu zarządzania w administracji publicznej i napisał pracę magisterską właśnie na temat historii Urzędów Pracy w Polsce, nagrodzoną I miejscem w międzyuczelnianym konkursie w Łodzi.
Posiadaną kolekcję stara się pokazywać w lokalnym środowisku – zarówno w obszarze działań zawodowych jak również prywatnych i spotyka się to z wielką uwagą i zainteresowaniem oraz wieloma ciekawymi pytaniami, uwagami lub historycznymi konkluzjami odbiorców – pracowników, przedsiębiorców, radnych samorządowych, bezrobotnych i innych.
Wieloletnie obserwacje podpowiadają, że świadomość i wiedza o historii bezrobocia jest niewielka, a wydaje się, że dobrze byłoby, gdyby również ten obszar wiedzy połączyć z orientacją i znajomością naszej historii i zmian zachodzących na przestrzeni tych lat, obfitujących zarówno w polskie jak również europejskie przeobrażenia systemowe – geopolityczne, społeczne, ekonomiczne i wiele innych.
Z tego powodu praca nad powiększaniem tej kolekcji jest dużą motywacją do pogłębiania zainteresowania i bodźcem do poznania naszej historii, w tym zmian w Urzędach Pośrednictwa Pracy w Polsce. Jest to tym bardziej ważne, że w styczniu 2019r obchodziliśmy 100-lecie Urzędów Pracy.