Wstęp

TYTUŁEM  WSTĘPU

 
  Niniejsza  strona  internetowa  powstała, aby przybliżyć i przypomnieć  wszystkim zainteresowanym  czasy oraz  okoliczności,  w których powołano  Publiczne Służby Zatrudnienia w Polsce.
Powstały one w dniu 27 stycznia 1919r pod nazwą Państwowe urzędy pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami, na mocy dekretu Marszałka Józefa Piłsudskiego (Dziennik Praw Państwa Polskiego Nr 11 z dnia 4 lutego 1919r.) - skan poniżej.
Z tych czasów pozostały pamiątki w postaci dokumentów, pism, korespondencji, pamiętników osób bezrobotnych, opracowań i analiz naukowych, a nawet medali i odznak, które od kilku lat gromadzi autor niniejszej publikacji.