EksponatyPoniżej przedstawiam część eksponatów wystawy

Najważniejszy akt prawny czyli:
Dekret o organizacji
państwowych urzędów pośrednictwa pracy
i opieki nad wychodźcami
podpisany przez Naczelnika Państwa -
- Marszałka Józefa Piłsudskiego
w dniu 27.01.1919r.

miejsce na zdjęcie eksponatu
miejsce na zdjęcie eksponatu
miejsce na zdjęcie eksponatu
miejsce na zdjęcie eksponatu
miejsce na zdjęcie eksponatu
miejsce na zdjęcie eksponatu
miejsce na zdjęcie eksponatu
miejsce na zdjęcie eksponatu
miejsce na zdjęcie eksponatu
miejsce na zdjęcie eksponatu
miejsce na zdjęcie eksponatu
miejsce na zdjęcie eksponatu
miejsce na zdjęcie eksponatu
miejsce na zdjęcie eksponatu
miejsce na zdjęcie eksponatu
miejsce na zdjęcie eksponatu
miejsce na zdjęcie eksponatu
miejsce na zdjęcie eksponatu
miejsce na zdjęcie eksponatu
miejsce na zdjęcie eksponatu
miejsce na zdjęcie eksponatu
miejsce na zdjęcie eksponatu
miejsce na zdjęcie eksponatu
miejsce na zdjęcie eksponatu